PSYCHOTHERAPIE
PRAKTIJK
LEEUWARDEN

Welkom bij de website van de Psychotherapiepraktijk Leeuwarden

Algemene informatie

De Psychotherapie Praktijk Leeuwarden (PPL) is een door zorgverzekeraars erkende vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie. De praktijk is vooral een gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voorziening (GGZ), echter behandelingen in de generalistische basis-GGZ zijn ook mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een schriftelijke verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of andere arts noodzakelijk.

Behandeling in de generalistische basis-ggz

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

Behandeling in de gespecialiseerde ggz

Zijn de problemen complexer, langdurend of meer bedreigend, óf bij kinderen en jeugdigen verweven met de gezinsdynamiek, dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz waar ook langerdurende behandelingen mogelijk zijn. De gespecialiseerde ggz kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis nodig is.

Wie doet de behandeling?

Zowel in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz kunt u worden behandeld door een gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater. De huisarts is degene die u gericht verwijst; naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz. Bij de PPL krijgt u een behandeling bij een klinisch psycholoog-psychotherapeut, tevens EMDR Practitioner Europe.

Naar een psychotherapeut

Als u psychische problemen heeft die u zelf niet meer kunt oplossen, kunt u deskundige hulp inroepen. Een psychotherapeut helpt u om inzicht te krijgen in uw problemen, om uw gevoelens erover te accepteren en uw gedrag zonodig te veranderen. In ons werk vinden wij het van belang aan te sluiten bij uw specifieke situatie, uw wensen en behoeften. Ieder persoon is anders en de behandeling moet daarop aansluiten. Vanuit een luisterende en respectvolle houding werken we samen met u aan vermindering van uw klachten en problemen.

Behandelruimte van de PPL Eén van de behandelruimtes van de PPL.
 
Home |  De praktijk |  Kosten en vergoeding |  Zorgverzekeraars |  Betalingsvoorwaarden |  Beroepscode |  Monitoring |  EMDR |  E-health |  Links |  Contact |  Route
© 2008 MONJΞT webdesign

Valid HTML 4.0 Transitional