PSYCHOTHERAPIE
PRAKTIJK
LEEUWARDEN

Monitoring van psychotherapie

De PPL maakt gebruik van een tweetal feedback methoden: de Routine Outcome Monitoring (ROM) en Feedback Informed Treatment (FIT). Na afsluiting van de therapie zal een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de psychologische en psychotherapeutische behandeling en meet de effectiviteit van die behandeling op basis van het klachtenverloop, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen, en eventueel periodiek bij langdurende zorg. Het effect van de therapie wordt zichtbaar aan de hand van deze metingen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de relatie tussen cliënt en behandelaar het succes van de therapie sterk beïnvloedt. Daarnaast staan zicht op kwaliteit en transparantie hoog op de agenda van cliëntenplatforms, overheid en zorgverzekeraars. ROM kan ook daar constructief aan bijdragen.

FIT

De Feedback Informed Treatment (FIT) volgt de cliënt van sessie tot sessie via een tweetal korte vragenlijstjes (de ORS en de SRS). De ORS registreert hoe het met u is gegaan in de afgelopen periode en de SRS meet de tevredenheid over de gevolgde sessie.

Beheer van ROM en FIT data

De vrijgevestigd psychotherapeut dan wel klinisch psycholoog die de ROM en FIT-gegevens aanbiedt, beheert de data en de meetuitkomsten in het ROM-portaal van de LVVP. De therapeut logt veilig in op het systeem, kan de informatie per cliënt bekijken in diverse rapportages en grafieken en tevens totaaloverzichten opvragen.

De ROM-portal van de LVVP is een veilig en gebruiksvriendelijk platform. Alle door de LVVP-leden ingevoerde data worden via authenticatie en autorisatie versleuteld, waardoor de verzamelde gegevens niet meer te herleiden zijn tot individuele cliënten en hun hulpverleners. Versleuteling van de data vindt plaats via het BSN-nummer van de cliënt. Voor de beveiliging van de portal en de data wordt de NEN-7510 norm gevolgd.

 
Home |  De praktijk |  Kosten en vergoeding |  Zorgverzekeraars |  Betalingsvoorwaarden |  Beroepscode |  Monitoring |  EMDR |  E-health |  Links |  Contact |  Route
© 2008 MONJΞT webdesign