PSYCHOTHERAPIE
PRAKTIJK
LEEUWARDEN

Kosten en vergoeding

U bent verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse, aanpassingsstoornissen en "andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn", de zogenoemde V-codes. Een uitzondering hierop vormt de behandeling van kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. Tegelijkertijd verandert de manier van declareren. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

Vanaf 1 januari 2009 wordt de behandeling in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. Er is een verplicht eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico bedraagt € 385 per jaar. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak worden kosten in rekening gebracht (no show). Zie ook de betalingsvoorwaarden.

Het moment van afrekenen hangt samen met het sluiten van een DBC. De diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden vormen samen een DBC. Ook als de DBC 365 dagen open heeft gestaan moet de DBC administratief worden afgesloten en heropend indien de behandeling wordt voortgezet. Als de behandeling afgerond wordt, sluiten we de DBC af waarna bekend is wat de kosten van de behandeling zijn. Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van wat voor soort polis u heeft en of uw zorgverzekeraar met ons een contract heeft afgesloten.

Uw zorgverzekeraar heeft een contract met ons

Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben.

Als uw zorgverzekeraar ons een plafond heeft opgelegd

In de lijst met zorgverzekeraars kunt u nagaan of uw zorgverzekeraar ons een plafond heeft opgelegd. In dat geval is het raadzaam om contact op te nemen met de zorgverlener omdat de ruimte die de zorgverlener heeft om u als cliënt aan te nemen per moment kan verschillen.

Uw zorgverzekeraar heeft geen contract met ons

U heeft een restitutiepolis

In dit geval sturen wij na afloop van de behandeling de rekening naar u. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan, brengen wij per maand de gesprekken voor een bedrag van € 98,- per gesprek in rekening. Aan het eind van de behandeling wordt het totaal verrekend. U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze helemaal vergoedt.

U heeft een naturapolis

In dit geval sturen wij na afloop van de behandeling de rekening naar u. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan, brengen wij per maand de gesprekken voor een bedrag van € 98,- per gesprek in rekening. Aan het eind van de behandeling wordt het totaal verrekend. U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar die meestal circa 80% van het gemiddelde tarief vergoedt. Informeer bij uw eigen verzekering wat uw vergoedingspercentage is.

Tarieven

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2019. Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2019.

Overig (zorg)product (OZP)

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €  98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en voor de g-ggz. Zie Tarieven voor de tarieven van de gb-ggz en g-ggz.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van de Psychotherapiepraktijk Leeuwarden vind u hier.

No show

Indien u niet tijdig (uiterlijk 48 uur voor de afgesproken sessie) afzegt, wordt € 75,- in rekening gebracht.

 
Home |  De praktijk |  Kosten en vergoeding |  Zorgverzekeraars |  Betalingsvoorwaarden |  Beroepscode |  Monitoring |  EMDR |  E-health |  Links |  Contact |  Route
© 2008 MONJΞT webdesign