PSYCHOTHERAPIE
PRAKTIJK
LEEUWARDEN

De praktijk

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht voor een breed spectrum van klachten, bijvoorbeeld:

  • somberheid of depressiviteit,
  • slaapproblemen,
  • angst, hyperventilatie, fobieën,
  • stress,
  • onzekerheid,
  • burnout, overmatige vermoeidheid,
  • seksuele problemen,
  • eetproblemen,
  • traumatische gebeurtenissen,
  • wanneer u problemen ervaart in uw relatie, gezin, werksituatie of als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld seksueel misbruik, echtscheiding, overlijden).

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van de PPL kunt u als PDF downloaden via deze link.

Doelgroep en werkwijze

Wij behandelen volwassenen en adolescenten vanaf achttien jaar. We bieden verschillende therapievormen en sluiten zoveel mogelijk aan op uw hulpvraag. In een aantal gesprekken gaan wij na wat uw klachten en problemen zijn en overleggen wij met u hoe we verder gaan. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de omvang van uw hulpvraag. Als u in psychotherapie gaat moet u zelf actief meewerken om tot een goed resultaat te komen. U brengt zelf gespreksthema's in en u bepaalt hoever u daarmee wilt gaan. Wij helpen u, meestal door middel van een serie gesprekken om inzicht te krijgen en vervolgens keuzen te kunnen maken. Wij maken gebruik van verbale en nonverbale technieken. Gedurende de beginfase vindt er meestal één gesprek per week plaats. In een later stadium kan er meer tijd tussen gesprekken komen te zitten. Mocht het nodig zijn dat er tijdens afwezigheid van de therapeut (bijvoorbeeld in geval van vakantie) de behandeling wordt gecontinueerd, dan zult u bij een collega-psychotherapeut terecht kunnen. De collega zal dan, indien gewenst, globaal op de hoogte worden gesteld van uw problematiek.

Wachtlijst

Deze pagina is op 08-01-2021 voor het laatst geupdate.

Op dit moment heeft de PPL een aanmeldingswachttijd (dit is de wachttijd van het moment dat de patiënt contact opneemt met de zorgaanbieder voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt) van meer dan zestien weken voor alle hoofddiagnosegroepen zodat er een aanmeldings-stop van kracht is. De behandeling kan wel altijd direct aansluiten op de intake zodat er geen behandelingswachttijd is (dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling). Omdat een aantal zorgverzekeraars de zorgaanbieder een plafond heeft opgelegd, is het raadzaam dit voor uzelf na te gaan op de pagina kosten en vergoedingen. Wanneer er bij uw zorgverzekeraar een plafond vermelding is, kunt u het beste de zorgaanbieder zelf raadplegen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt of als er sprake is van een aanmeldings-stop, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder die wellicht met u kan meedenken voor een alternatief. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Meer informatie kunt u vinden op de https://www.ggznederland.nl/actueel/factsheet-wachttijden--kernbegrippen-en-goede-initiatieven-in-een-document

De PPL volgt de maatregelen van het RIVM met betrekking tot de Coronacrisis. 

 
Home |  De praktijk |  Kosten en vergoeding |  Zorgverzekeraars |  Betalingsvoorwaarden |  Beroepscode |  Monitoring |  EMDR |  E-health |  Links |  Contact |  Route
© 2008 MONJΞT webdesign